Kind- en jongerencoach

Kind- en jongerencoach


Als ouder, opvoeder, leraar,... worden wij dikwijls geconfronteerd met kinderen/jongeren die niet lekker in hun vel zitten, waardoor zijzelf en hun omgeving in een negatieve spiraal terecht komen. Wat ik als kind- en jongerencoach aanbied is een laagdrempelige begeleiding, waarbij ik op een speelse en creatieve manier oplossingsgericht tewerk ga. Samen bekijken we wat de beste oplossing is, hoe we dit kunnen aanpakken. Ik help het kind/jongere om te ontdekken wat zijn of haar talenten en kwaliteiten zijn. Vanuit het kind en zijn/haar belevingswereld stappen we naar een toekomst die voor het kind/jongere alsook zijn context goed aanvoelt. Ik geef het kind of de jongere als het ware een steuntje in de rug zodat hij of zij tot een zelfzeker en zelfstandig persoon kan groeien.


Wat doe ik tijdens een sessie?

Bewustwording van het denken is van cruciaal belang:  “ik ben, wat ik denk”.

Samen met de ouders zoeken we een oplossing op een speelse en creatieve manier .

Dit gebeurd aan de hand van:

-diverse spelvormen zoals rollenspel, poppenspel, eigenwijsjesspel, gezelschapsspel,…

-creatieve vormen zoals tekenen, boetseren, kleuren,…

-ademhalingsoefeningen en visualisatieoefeningen.

-meditatieoefeningen/voorlezen.

-bachbloesemtherapie.

-de kracht van affirmaties/spiegelwerk.

-eigenwijsjeskaarten, spirituele kaarten, coachkaartjes,...

-werkblaadjes m.b.t. boosheid, pesten, HSP, zelfvertrouwen,….

-massagetherapie

 


Graag ont-moet ik jou.